Windows brak pulpitu POMOCY
166568 / 2 lutego 2011

Zainstalowałem Windows 2008 Server Standard łączę się przez zdalny pulpit a u góry mam tylko pasek z IP i nic więcej brak okien

pCC IaaS i PaaS
166736 / 2 lutego 2011

Witam, Usługa privateCloud jest już prawie gotowa. Pozostało nam jeszcze trochę pracy, ale bazy są gotowe. Aktualnie oferujemy pCC w formie IaaS, to znaczy, że z jednej strony jest host, z drugiej strony NAS, łączycie to, następnie uruchamiacie wirtualne maszyny z wybraną dystrybucją. Czyli IaaS (Infrastructure As A Service). Na przykład niektórzy klienci chcą używać pCC po przepełnieniu ich infrastruktury lokalnej korzystając z vCloud VMware. W trakcie dyskusji z innymi beta-testerami, zauważyliśmy, że Iaas nie odpowiada wszystkim potrzebom. Ci klienci potrzebują usługi privateCloudw trybie PaaS (Plateform As A Service). To znaczy, że nie chcą oni łączyć infrastruktury, lecz chca platformy z prostym panelem zarządzania, w którym mogą tworzyć wirtualne maszyny z wybraną dystrybucją. Jak to działa? Na jakim hoście? Jaki NAS? I zamiast płatności za hosty, NAS i licencje, chcą faktury w zależności od liczby wirtualnych maszyn i w zależności od realnego zużycia. I chcą nieograniczonych zasobów… Rozpoczęliśmy prace, które mają odpowiedzieć na te potrzeby. Potrzebujemy informacji od klientów, którzy byliby ewentualnie zainteresowani ofertą pCC w PaaS. Wyobrażamy sobie, że klient chce utworzyć wirtualne maszyny w kilka sekund z własną adresacją IP i w prywatnej sieci. Każda maszyna wirtualna dysponuje maksymalną mocą, na przykład 8 rdzeniami, 64GB Ramu i 1TB…

pCC IaaS et PaaS
166376 / 2 lutego 2011

Bonjour, Le privateCloud est proche de la sortie officielle. Il nous reste encore un peu de boulot mais les bases sont lŕ. Pour l’instant, nous le proposons le pCC sous forme de l’IaaS c’est ŕ dire que vous avez d’un côté les hosts, de l’autre côté de NAS, vous assemblez ça puis vous démarrez les machines virtuelles avec la distribution de votre choix. Bref, du IaaS (Infrastructure As A Service). Par exemple certains clients veulent utiliser le pCC en débordement de leur infrastructure locale en utilisant le vCloud de VMware. En discutant avec d’autres bęta testeurs, nous nous sommes aperçues que cette approche IaaS ne correspond pas ŕ tous les besoins. Ces clients lŕ ont besoins du privateCloud en PaaS (Plateform As A Service). C’est ŕ dire qu’ils ne veulent pas faire de l’assemblage des infrastructures mais ils veulent une plateforme clé en main avec une interface manager trčs simple, dans laquelle, ils créent les machines virtuelles en 3 clics avec la distribution de leur choix. Comment ça marche ? Sur quel host ? Quel NAS ? Ce n’est pas la question. Et donc ŕ la place de la facturation trčs technique de hosts, de NAS, et les licences, ils…